SZKOŁA WIZAŻU

10 miesięcy / 240 godzin 

6900 zł 

4 miesiące / 96 godzin 

3600 zł 

4 dni / 30 godzin 

1500 zł 

4-10 dni / 20-50 godzin 

2800- 6300 zł 

1 dzień / 8 godzin 

1000 zł 

USŁUGI

2 godziny 

150 zł

2 godziny 

150 zł

1 dzień / 4 godziny

350 zł